Wymagane dokumenty

Aby zostać zarejestrowanym partnerem Idea Ad wymagane są skany następujących dokumentów:

  • Nadanie NIP
  • Nadanie REGON
  • Wyciąg z CEiDG lub KRS
  • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W)